1. Teooria
  2. eelmisel lk-l oleva pika teooria lõpus 2 harjutust lahendustega (hea enda oskusi ise kontrollida!)
  3. teooria+harjutused käänete kaupa + lahendused
  4. 2 harjutust akkusatiivi ja daativi kohta